Tänassilma tee 23, Tänassilma 76406 Harjumaa
+372 5247480
info@flow.ee

TIG keevitus

TIG keevitus

TIG-keevitusel (inertgaas-volframelektroodkaarkeevitusel) süüdatakse elektrikaar sulamatu elektroodi (puhas volfram või selle sulam) ja keevitatava detaili vahel inertgaasi (argooni) kaitsvas keskkonnas. TIG-kaare käivitamisel kasutatakse kraapivat kontaktsüüdet. See protsess ei taga kõrge kvaliteediga keevisõmblust keevisvalli alguses (võrrelduna kontaktpuutega või kõrgsagedusgeneraatori abil tekitatud kaarega).
TIG-keevitust kasutatakse seal, kus on nõutav optimaalselt viimistletud välimus ning minimaalne järeltöötlus. See nõuab keevitatava eseme servade korrektset ettevalmistamist ja puhastamist. Sulava varraselektroodi materjalil peavad olema keevitatava materjaliga sarnased mehhaanilised omadused. Kaitsegaasina kasutatakse alati puhast argooni. Gaasi kogus varieerub sõltuvalt valitud keevitusvoolust.


Keevitajad on atesteeritud ja omavad sertifikaati EN287-1,141,T,BW ja teostavad keevitusprotseduure vastavalt Euroopa standardi EN 288-3 :1992+A1:1997 järgi, mis on kasutusele võetud Eesti Standardina EVS- EN 288-3:1998 ja on kinnitatud Standartiameti käskkirjaga 28.04.1998 nr.22.