Teenused


Tehnoloogiliste seadmete ja tehnoloogiliste torustike projekteerimine ja paigaldus kõrge kvaliteedi ning vastavuse EHEDG ja 3A standarditele (vastavus toiduainetetööstuse hügieeni nõuetele) tagava TIG keevitusega, kasutades Alfa Laval'i ja vajadusel ka teiste tuntud tootjate toodangut.